Път.

29/01/2012

Изображение: http://vityar83.deviantart.com/

 * * * * *

почивката е кратка,
а пътят е безумно дълъг.

в приказката сладка,
вървиш
и губиш се отново.

неясни звуци
в тъмнината –
уплахата в сърцето,
но е някак слаба
и я триеш.

чувстваш умора в душата,
но знаеш,
че не трябва да спираш.

Bobby, out!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: