Тя е.

15/08/2013

понякога навън
слънцето напича,
все едно ме гали.

понякога и вкъщи
случва се това.
но знам тогава:
не слънцето –
тя е.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: