Романс а ла Славейков.

13/10/2013

Той, героят ни, се разхождаше из софийските улици в една неделна вечер, когато навън тъкмо бе спряло да вали, а нощта почти бе покрила тротоарите с тъмата си, оставяйки атмосферата някак приятна, въпреки прокрадващия се хлад от настъпилата есен.

Той, беше по-скоро симпатичен, макар да не искаше да си го признае и, в момента, нямаше цел – вървеше и се оглеждаше, сякаш търсеше нещо. А в стомаха му, или всъщност някъде вътре в него, но ние реално не можем да преценим от кой точно орган идва, се беше стаило онова чувство, което му напомняше, че го очаква нещо.

Тя, отново наша героиня, също вървеше по улиците, но се прибираше към дома си. Имаше по-скоро хубав ден, в който се беше срещнала с един от стотиците си познати и приятели, тъй като бе една от онези девойки, които винаги привличаха интереса на околните към себе си.

Тя, беше по-скоро дребна, но в походката, лицето и цялото й същество се четеше някаква особен харизма, която по-късно щеше да накара Него да се влюби по-бързо, от колкото е нужно за размяната на един поглед. Но за това после…

Той, да, отново се връщаме на Него, продължаваше да върви. Просто скитосваше есенните улици на нашата столица, като в момента се намираше някъде около Народния театър. Не искаше да се прибира, защото знаеше как щеше да протече вечерта му – по същия начин като всяка друга негова вечер напоследък – хапване, една изпита бира пред компютъра, музика, може би някой филм, малко ровене в социалките и… сън. И после отново на работа. Но той знаеше, че търси нещо – онова чувство не спираше да му го напомня.

Тя се прибираше, но се прибираше пеша. Имаше нещо в атмосферата наоколо, което я караше да се усмихва. Ето защо просто попиваше влажния въздух с цялото си тяло и вървеше.

Той вече беше на площад Славейков и за секунда се зачуди накъде да продължи. Огледа се, почуди се още малко и взе решение – нямаше да бърза. Седна на пейката до онези двамата поети и им се усмихна. Почти беше сигурен, че и те му се усминаха, но не знаеше дали това не бе някакъв трик, който съзнанието му спретна в сумрака на октомврийската вечер. Сега просто седеше и гледаше в нищото. Наоколо бе странно тихо – нямаше хора, нямаше ги и неприятните книжни търговци, които се бяха покрили от дъжда. Нямаше ги и трамваите, които сякаш бяха разбрали намека и просто не минаваха, за да не вдигат шум и да не попречат на последвалата случка.

Тя беше почти на Солунска, купуваше си малка бутилка вода от една будка, когато усети камъче в кеца си. Да, тя носеше кецове – както може би знаете, перфектните момичета носят кецове… но това е тема на съвсем различен разговор, който може би ще проведем някой друг път.

Тя започна да се оглежда, търсейки място да седне. Наблизо имаше само една пейка. Една пейка, на която в момента седяха две бронзови фигури и един младеж, вперил поглед в мрака. Въздъхна и отиде при момчето. Попита го дали може да седне до него, а той й кимна някак плахо.

Той седеше на една пейка до Нея и беше леко притеснен, тъй като за него силуетът й в полу-мрака представляваше образа на най-красивото момиче, което беше срещал напоследък. И някак знаеше, че не му се привижда, а тя наистина бе прекрасна. Беше му неудобно, но не можеше да се стърпи да я загледа как сваля своята обувка, някак елегантно. Не успя да отмести поглед и когато видя как Тя се усмихна глуповато, когато усети облекчението.

Погледна я отново и й каза „Здравей“, а тя му отвърна – нещо в него й беше направило впечатление още докато се приближаваше.

Заговориха се. Запознаха се. Посмяха се. Опознаха се. Прекараха остатъка от вечерта там, на пейката.

Тя беше приятно изненадана – не очакваше неделята да се развие така.

Той беше доволен – беше търсил тъкмо Нея из влажните улици на София, просто досега не го знаеше.

Всяка история обаче има край. Този ще е щастлив.

Те станаха. Тя му продиктува телефона си. Той се усмихна, записвайки го.

Неловко мълчание. Този път Тя се усмихна. Той събра смелост и се наведе към нея – целуна я.

Пенчо и Петко Славейкови се спогледаха от пейката зад тях, захилиха се някак самодоволно и започнаха да ръкопляскат.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: