липсва ми.

16/06/2014

липсва ми
онази страст
онзи хъс
онази ярка и блестяща
любов
с която някой някъде
прави нещо
което наистина обича
а ти тлееш и гаснеш и затъваш
надълбоко
и калта те поглъща
и дъждът те убива
и хората те отвращават
и пламъкът изчезва
и пламъкът изчезва
и пламъкът
из
чез
ва.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: