да хлътваш лесно.

14/07/2014

прочетох книга
разсъждавах над нея
медитирах
ала не открих
как да променя нещата
името й беше
“дзен и изкуството да хлътваш лесно”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: