орехова вселена.

10/08/2014

ако вселената се събира
в орехова черупка,
ти ли ще си орехотрошачката,
която ще ми помогне
да я погълна?
и в този ред на мисли
ще си я споделим ли?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: