липса.

10/01/2015

ако тя ми каже, че й липсвам,
ще се изсмея,
защото няма да повярвам.
ако аз й кажа, че ми липсва,
тя ще се изсмее,
защото аз съм никой.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: