заек.

29/05/2015

сто куршума
и само един заек,
който все още подскача
в далечината,
след като досега е бил
в ръцете ти.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: