това не е поезия.
поезия е,
когато тя се смее
и когато си играе с косата си.
другото е безсмислено.

%d bloggers like this: