поетите се раждат без мастило.

перото се топи във преживявания
и в любови и в сълзи и в радост,
пълните листа се затварят в стари буркани
и се оставят да отлежат, за да станат по-силни.

Advertisement
%d bloggers like this: