свито.

16/12/2015

свито сърце,
свити мечти,
свита цигара,
отвити нерви
и трепереща ръка,
която не знае
към коя врата
да посегне.

* * * * *

слънцето показва се
зад облаците.

смях кънти
на улицата.

снегът топи се
и отива си,
като студът
в сърцето.

аз и ти
стоим вкъщи
и разказваме истории
за отминалите дни.

животът продължава,
а умът ти шепне:
“затвори тази врата”.

Bobby, out!

Advertisement
%d bloggers like this: