писател – не,
драскач понякога,
и може би глупак, защото
кой ли ще чете
след няколко възкъси века,
или години може би,
когато всичко ще е празно
и изчезнало
и разрушено
и нас ни няма
и светът го няма
и животът продължи
по своему и по-добре?

Advertisement
%d bloggers like this: