уикенд клише.

чупливата ти коса
върху възглавницата ми,
точно преди слънцето
да те изтрие.

%d bloggers like this: