глад за повече.

вилицата ми седи
във вътрешния джоб.
до нея е твоя снимка.

%d bloggers like this: