капка по капка –
вир,
буква по буква –
дума,
дума по дума –
поезия.
и някъде в стиховете,
насред думите,
измежду буквите стройни,
подаваме се аз и ти
и си махаме,
кимаме си,
сваляме шапки,
за да си кажем,
че знаем кой какво
и най-вече как.

Advertisement

поезия?

15/07/2014

по
дума
на
ред –
някой
си
мисли,
че
пише
поезия.
не.

%d bloggers like this: