стоиш като раздвижена красива статуя,
монумент, показващ друго време,
далечно, минало, но никога сегашно,
танцуваш под музика, която
чувам тихо във главата си,
виждам те, а теб те няма,
кого ли заблуждавам?

Advertisement
%d bloggers like this: