липса.

10/01/2015

ако тя ми каже, че й липсвам,
ще се изсмея,
защото няма да повярвам.
ако аз й кажа, че ми липсва,
тя ще се изсмее,
защото аз съм никой.

%d bloggers like this: