моментът на въртене
създава кръговрат
и цикъл след цикъл след цикъл
се сменя все същото.
година, месец, ден,
картини се повтарят
и разказват позната до болка история.
а отправната точка съм аз
и винаги някоя тя.
понякога и тя е все една и съща.

Advertisement

събирам.

18/01/2016

събирам се в себе си
от време насам
събирам се вътрешно
и не пускам навън.
събрах се във себе си
и чакам момент подходящ,
в който балона да пръсна
и да изляза отново,
начисто
и цял.

%d bloggers like this: