и толкоз.

24/10/2015

мъглата те обгръща,
зелени ниви няма,
хладно е и толкоз,
павета, град и ями.
стига вече, тръгвай смело,
кецовете мен ме водят
все напред, все напред
и толкоз.

Advertisement

напред.

23/08/2015

ако ти си прътът
между зъбните ми колела,
този, който не ми дава да си поема дъх
и заради който не продължавам напред,
позволи ми да те извадя и да те забия
право в сърцето си.

%d bloggers like this: