“не я целуна,
когато трябваше”
това ми нашепва
малко гласче
дълбоко в главата
а аз нямам как
да отговоря реално
защото знам
че точно така са нещата.
сега някой друг
може би по-подходящ
е до теб в тишината
в която ти си прекрасна
а той (може би) неприятен
или на мен така ми се струва
защото не съм аз вместо него
и пиша тази тъпа поема
и чакам някога пак
да получа възможност.

Advertisement
%d bloggers like this: