ако вселената се събира
в орехова черупка,
ти ли ще си орехотрошачката,
която ще ми помогне
да я погълна?
и в този ред на мисли
ще си я споделим ли?

%d bloggers like this: