заек.

29/05/2015

сто куршума
и само един заек,
който все още подскача
в далечината,
след като досега е бил
в ръцете ти.

%d bloggers like this: