едно гласче
в главата
нашепва всеки път
различни имена.
този път е твоето.

%d bloggers like this: