Тя е.

15/08/2013

понякога навън
слънцето напича,
все едно ме гали.

понякога и вкъщи
случва се това.
но знам тогава:
не слънцето –
тя е.

%d bloggers like this: