липсва ми.

16/06/2014

липсва ми
онази страст
онзи хъс
онази ярка и блестяща
любов
с която някой някъде
прави нещо
което наистина обича
а ти тлееш и гаснеш и затъваш
надълбоко
и калта те поглъща
и дъждът те убива
и хората те отвращават
и пламъкът изчезва
и пламъкът изчезва
и пламъкът
из
чез
ва.

Advertisement
%d bloggers like this: