сега веднъж седях и чудих се
как да продължа напред
и направих както са ме учили:

три пъти премерих,
два пъти погледнах пак,
веднъж, замахвайки, отрязах
и от падналото стече се
кална капка страх.

Advertisement
%d bloggers like this: