едни очи в повече.

малко по-зелени
и красиви,
отколкото щастливи,
вперени във нищото,
а не във мен.

глад за повече.

вилицата ми седи
във вътрешния джоб.
до нея е твоя снимка.

една целувка в повече.

никога не е излишна,
никога не е в налична,
никога не е достатъчна.

%d bloggers like this: